Φυσικοθεραπεία στο σπίτι

Φυσικοθεραπεία στο σπίτι: από το ίντερνετ μόνος μου ή με το φυσικοθεραπευτή; Γιατί η συνεργασία του ασθενή με το φυσικοθεραπευτή και η θεραπευτική άσκηση στο σπίτι είναι ιδιαίτερα σημαντική για την ταχύτερη αποκατάσταση.