Ηλεκτροφυσικά μέσα στη φυσικοθεραπεία: Ηλεκτροθεραπεία, Κρουστικός Υπέρηχος, TECAR κ.α.

Τι είναι τα ηλεκτροφυσικά μέσα;

Τα ηλεκτροφυσικά μέσα είναι αρκετά διαδεδομένα στον χώρο της φυσικοθεραπείας και αποτελούν μέρος της θεραπείας των ασθενών. Αυτό που κάνουν είναι να εισάγουν κάποια μορφή ενέργειας στο ανθρώπινο σώμα η οποία συντελεί σε φυσιολογικές αλλαγές των ιστών. Η ενέργεια αυτή των ηλεκτροφυσικών μέσων χρησιμοποιείται κυρίως για ανακούφιση από τα συμπτώματα και αναλγησία.

Σημαντικό: Τα ηλεκτροφυσικά μέσα δεν πρέπει να περιλαμβάνουν το μεγαλύτερο μέρος ενός προγράμματος αποκατάστασης, αλλά να χρησιμοποιούνται -συνήθως- στα αρχικά στάδια για τη μείωση του πόνου, εκτός από περιπτώσεις μυικής αδυναμίας ή ατροφίας που μπορεί να παραταθεί η χρήση της ηλεκτροθεραπείας και να συνδυάζεται και με άσκηση.

Ποια είναι τα ηλεκτροφυσικά μέσα?

Στην ομάδα των μέσων αυτών ανήκει η Ηλεκτροθεραπεία, ο Κρουστικός Υπέρηχος, το TECAR κ.α.

Ηλεκτροθεραπεία

Τι είναι η ηλεκτροθεραπεια?

Η ηλεκτροθεραπεία είναι η χρήση της ηλεκτρικής ενέργειας για θεραπευτικούς λόγους. Η εφαρμογή της γίνεται μέσω ηλεκτροδίων που τοποθετούνται στο σώμα στο σημείο που θέλουμε να θεραπεύσουμε. Ξεκινάει πάντα σε χαμηλή ένταση και αυξάνεται σταδιακά.

Τι τύποι ρευμάτων υπάρχουν;

Υπάρχουν πολλοί τύποι ρευμάτων. Αυτοί που χρησιμοποιούνται κατά κόρον είναι τα TENS, τα Διασταυρούμενα ρεύματα, τα Υψίσυχνα ρεύματα,  ο Ηλεκτρικός Μυϊκός Ερεθισμός και η Ιοντοφόρεση.

Ηλεκτροθεραπεία: TENS (Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation / Διαδερματικός Ηλεκτρικός Νευρικός Ερεθισμός)

Τα ρεύματα TENS είναι μια μέθοδος ηλεκτρικής διέγερσης που έχει σα σκοπό να μειώσει τον πόνο, Ο τρόπος που επιδρά στη μείωση του πόνου είναι η τροποποίηση του επώδυνου ερεθίσματος που δέχεται κάποιος στο νωτιαίο μυελό .  Βασίζεται στη γνωστή θεωρία του ελέγχου της «πύλης του πόνου», σύμφωνα με την οποία ένα δυσάρεστο ή επώδυνο ερέθισμα μπορεί να τροποποιηθεί όταν φτάσει από ένα σημείο του σώματος στο νωτιαίο μυελό μέσω των διαφόρων νεύρων που βρίσκονται διάσπαρτα παντού στο σώμα μας και έτσι μειώνεται η ένταση του πόνου. Τα ηλεκτρόδια τοποθετούνται στην περιοχή της σπονδυλικής στήλης η οποία συνδέεται νευρικά με την περιοχή που πονάει ο ασθενής.

Ηλεκτροθεραπεία: Υψίσυχνα ρεύματα

Υπάρχουν αρκετοί βασικοί τομείς χρήσεις των ρευμάτων αυτών. Οι δύο κύριες από αυτές είναι για την επούλωση τραυμάτων και τη διαχείριση του πόνου. Επιπλέον, υπάρχουν εφαρμογές που έχουν υποστηριχθεί (και ερευνηθεί σε περιορισμένο βαθμό) για τη διαχείριση οιδήματος και τη μυϊκή ενδυνάμωση. Το καθένα συνοψίζεται συνοπτικά παρακάτω με συνδέσμους προς βασικές έρευνες και αναφορές.

Επούλωση τραυμάτων

Αυτό το θέμα έχει διερευνηθεί αρκετά καλά (μαζί με πολλές άλλες επιλογές ηλεκτρικής διέγερσης) και έχει αναθεωρηθεί στους Watson (2008) και Kloth (2005).

Μια δοκιμή σχετικά με τις επιδράσεις των υψίσυχνων ρευμάτων αναφέρθηκε από τους Kloth και Feedar (1988). Μια ομάδα 16 ασθενών με έλκη κατάκλισης σταδίου IV επιστρατεύθηκαν για τη δοκιμή και όλοι είχαν βλάβες που δεν ανταποκρίνονταν σε προηγούμενη θεραπεία. Οι ασθενείς κατανεμήθηκαν τυχαία σε μια ομάδα θεραπείας (n=59) ή εικονική θεραπεία (n=57). Δόθηκε πρωτόκολλα  για μία συνεδρία 45 λεπτών την ημέρα για 5 ημέρες την εβδομάδα.

Όλοι οι ασθενείς στην ομάδα θεραπείας πέτυχαν πλήρη επούλωση των ελκών τους (κατά μέσο όρο για 7,3 εβδομάδες με μέσο ποσοστό επούλωσης 44,8% την εβδομάδα). Οι ασθενείς της ομάδας ελέγχου τα πήγαν λιγότερο καλά, με αύξηση του μέσου μεγέθους του τραύματος σχεδόν 29% μεταξύ της πρώτης και της τελευταίας θεραπείας. Μια υποομάδα ασθενών που ήταν στην ομάδα ελέγχου συνέχισε να ολοκλήρωσε έναν κύκλο θεραπείας με ρεύματα μετά την κύρια δοκιμή. Οι τρεις ασθενείς πέτυχαν πλήρη επούλωση των ελκών τους σε διάστημα 8,3 εβδομάδων με μέσο ποσοστό επούλωσης 38% την εβδομάδα.

Οι Goldman et al (2002) στόχευσαν να αξιολογήσουν την ικανότητα του παλμικού ρεύματος υψηλής τάσης (HVPC) να αυξάνει τη μικροκυκλοφορία σε κρίσιμα ισχαιμικά τραύματα και, ως αποτέλεσμα, να βελτιώνει την επούλωση των πληγών. Οι διαβητικοί ασθενείς που παρουσίασαν ισχαιμικές βλάβες του αρσενικού ελαίου και οι σειριακές μετρήσεις έγιναν με παραμέτρους του τραύματος, συμπεριλαμβανομένης της τάσης οξυγόνου. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η χρήση ηλεκτρικής διέγερσης με αυτούς τους ασθενείς βελτίωσε αντικειμενικά την οξυγόνωση των ιστών και βελτίωσε το αναμενόμενο προφίλ επούλωσης πληγών.

Ηλεκτροθεραπεία: Διασταυρούμενα Ρεύματα ή Ρεύματα συμβολής

Είναι ένας τύπος ηλεκτροθεραπείας που παρέχει ηλεκτρικούς παλμούς χαμηλής συχνότητας μέσω του δέρματός στα νεύρα που βρίσκονται στην επιφάνεια του σώματος. Αυτοί οι παλμοί «εμποδίζουν» τη μετάδοση βλαπτικών σημάτων στον εγκέφαλο. Η διέγερση του παρεμβαλλόμενου ρεύματος ενισχύει επίσης την κυτταρική επισκευή για να προωθήσει τη φυσική διαδικασία επούλωσης του σώματός.

Ποια είναι τα οφέλη της παρεμβολής ηλεκτρικής διέγερσης;

Η διέγερση με παρεμβαλλόμενο ρεύμα ανακουφίζει από τον πόνο και αυξάνει την τοπική κυκλοφορία ενώ μειώνει τη φλεγμονή και το πρήξιμο. Μπορεί επίσης να συσπάσει μικρές ομάδες μυϊκών ινών για να βελτιώσει την υγεία του μυϊκού ιστού.

Η διέγερση με διασταυρούμενα ρεύματα προσφέρει  ανακούφιση από τον πόνο για μια ποικιλία καταστάσεων, όπως κάποιες αρθρίτιδες, οσφυαλγία, ισχιαλγία, πόνο στην πλάτη ή τον αυχένα.

Είναι ασφαλής η παρεμβαλλόμενη ηλεκτρική διέγερση;

Η διέγερση με παρεμβαλλόμενο ρεύμα χρησιμοποιείται με ασφάλεια για την αντιμετώπιση του πόνου εδώ και πολλά χρόνια. Είναι κατάλληλο για τους περισσότερους ασθενείς, αλλά εάν είστε έγκυος ή έχετε βηματοδότη, ενδέχεται να μην επιτρέπεται η χρήση τους.

Ηλεκτροθεραπεία: Ηλεκτρικός Μυϊκός Ερεθισμός

Ο Ηλεκτρικός Μυϊκός Ερεθισμός χρησιμοποιώντας ηλεκτρικές ώσεις προκαλεί τη συστολή του μυός. Οι ώσεις αυτές μιμούνται το δυναμικό δράσης που προέρχεται από το κεντρικό νευρικό σύστημα και έτσι προκαλείται η συστολή. Τα ηλεκτρόδια τοποθετούνται στο δέρμα κοντά στους μύες που θέλουμε και προκαλούν ρυθμικές συσπάσεις.

Υποκαθιστούν και ενισχύουν τον τρόπο που γίνεται η σύσπαση των μυών και χρησιμοποιούνται σε περιπτώσεις που υπάρχει μυική αδυναμία λόγω χειρουργικής επέμβασης, παράλυση του μυ από βλάβη σε κάποιο νεύρο, ή οποιαδήποτε άλλη μορφή αδυναμίας.

Ηλεκτροθεραπεία: Ιοντοφόρεση

Η ιοντοφόρεση είναι μία μέθοδος όπου τοποθετούνται φαρμακευτικές ουσίες στα ηλεκτρόδια και βάζοντας σταθερό συνεχές ηλεκτρικό ρεύμα αυτές εισάγονται στους ιστούς που βρίσκονται βαθύτερα μέσω του δέρματος.

Για ποιες παθήσεις ενδείκνυται η ηλεκτροθεραπεία;

 • Αυχεναλγία
 • Οσφυαλγία/Ισχιαλγία
 • Μυϊκές Θλάσεις
 • Οστεοαρθρίτιδα
 • Απονευρωμένος μυς
 • Αδυναμία μυών
 • Κατάγματα
 • Πάρεση νεύρου
 • Θυλακίτιδα/ Παγωμένος ώμος

TECAR

Τι είναι το TECAR;

Η μέθοδος TECAR αντιπροσωπεύει μια πρωτοποριακή τεχνολογία στον τρόπο μεταφοράς της ενέργειας στις πάσχουσες περιοχές του σώματος. Χρησιμοποιούνται ηλεκτρόδια όπου μέσω αυτών εκπέμπονται ραδιοσυχνότητες υψηλής συχνότητας οι οποίες διεγείρουν τα ιόντα που βρίσκονται στα κύτταρα μας επιταχύνοντας έτσι τις φυσιολογικές διαδικασίες αποκατάστασης στους ιστούς του σώματος μας. Προκαλείται ενδογενής αύξηση της θερμοκρασίας στους ιστούς η οποία αυξάνει την αιματική ροή και συντελεί στη μείωση του πόνου, της φλεγμονής και του οιδήματος.

Ποιος ο τρόπος λειτουργίας του TECAR;

Η μέθοδος TECAR έχει δύο τρόπους εφαρμογής. Η πρώτη είναι η χωρητική όπου γίνεται δια μέσου χωρητικού ηλεκτροδίου και στοχεύει περισσότερο σε πιο επιφανειακές δομές όπως είναι οι μύες και η δεύτερη είναι η αντιστατική όπου επιτυγχάνεται δια μέσου αντιστατικού ηλεκτροδίου και στοχεύει σε πιο βαθιές/ εν τω βάθει δομές όπως είναι οι αρθρώσεις, οι τένοντες και οι σύνδεσμοι. Η εφαρμογή της μεθόδου αυτής είναι εντελώς ανώδυνη και πολύ ευχάριστη για τον ασθενή.

Τι επιτυγχάνεται με τη χρήση της μεθόδου TECAR;

Μέσω της εφαρμογή του TECAR επιτυγχάνεται η

-άμεση μείωση του πόνου

-αύξηση της αιματικής ροής

-επιτάχυνση της αποκατάστασης

– ταχύτερη επούλωση και αναγέννηση των ιστών

– εν τω βάθει δράση και ενδογενής αύξηση της θερμοκρασίας

-καλύτερη οξυγόνωση των ιστών

Για ποιες παθολογίες χρησιμοποιείται η μέθοδος TECAR;

 • Μυϊκούς πόνους
 • Πόνος στη μέση
 • Πόνος στον αυχένα
 • Διαστρέμματα
 • Μυϊκές Θλάσεις
 • Φλεγμονή, οίδημα
 • Τενοντίτιδες
 • Αρθρίτιδες

ΚΡΟΥΣΤΙΚΟΣ ΥΠΕΡΗΧΟΣ (Shock Wave)

Τι είναι ο κρουστικός υπέρηχος;

Η θεραπεία κρουστικού υπερήχου αποτελεί μια σύγχρονη και καινοτόμα μη χειρουργική/ επεμβατική θεραπεία οπού εφαρμόζεται εξωτερικά του σώματος στα πάσχοντα σημεία βασιζόμενη στις αρχές της μεθόδου της εξωσωματικής λιθοτριψίας. Επειδή είναι μια παρεμβατική μέθοδος, χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή και δεν πρέπει να γίνεται κατάχρηση με πολλές και συχνές θεραπείες.

Πως εφαρμόζεται;

Εφαρμόζεται μέσω μίας συσκευής όπου τοποθετείται επιφανειακά στο πάσχον σημείο και  παράγει κρουστικά κύματα με ρυθμισμένη ένταση και συχνότητα τα οποία εισέρχονται βαθιά στους ιστούς. Η εφαρμογή του και οι ρυθμίσεις του πρέπει να γίνονται από εξειδικευμένο και καταρτισμένο προσωπικό.  Αποτελεί μία μη επεμβατική μέθοδο οπού δεν απαιτείται η χρήση οποιονδήποτε φαρμάκων και είναι άμεση και ανεκτή και αποτελεσματική.

Τι επιτυγχάνεται με τη θεραπεία Κρουστικού Υπερήχου;

Μέσω της θεραπείας αυτής επιτυγχάνεται:

 • Αναλγησία , μείωση πόνου
 • Ανακατασκευή και επούλωση ιστών
 • Αποκατάσταση κινητικότητας της πάσχουσας περιοχής.
 • Αύξηση αιματικής ροής
 • Ταχύτερη σύνθεση κολλαγόνου ιστού

Για ποιες παθολογίες ενδείκνυται η θεραπεία Κρουστικού Υπερήχου;

 • Ασβεστοποιό τενοντίτιδα/ τενοντοπάθεια ώμου
 • Άκανθα πτέρνας
 • Πελματιαιά Απονευρωσίτιδα
 • Επικονδυλίτιδα (tennis elbow)
 • Τενοντίτιδα Αχιλλείου τένοντα
 • Τροχαντηρίτιδα ισχίου
 • Τεντοντίτιδα επιγονατιδικού

Ηλεκτροφυσικά μέσα στο κέντρο φυσικοθεραπείας ManualPhysiotherapy

Το Manual Physiotherapy είναι ένα Κέντρο Φυσικοθεραπείας, που ιδρύθηκε το 1999 από τον Κωνσταντίνο Σακελλαρίου Φυσικοθεραπευτή. Ένας χώρος στελεχωμένος από μία ομάδα επιστημόνων διαφόρων ειδικοτήτων και εξοπλισμένος με σύγχρονες υποδομές φυσικοθεραπείας και θεραπευτικής άσκησης, ώστε να μπορεί να καλύψει αποτελεσματικά όλο το φάσμα των υπηρεσιών αποκατάσταστασης μυοσκελετικών παθήσεων. Ο Κώστας Σακελλαρίου έχει 31 έτη πείρας στη φυσικοθεραπεία και 19 συνεχή χρόνια διδασκαλίας σε διεθνώς αναγνωρισμένα μετεκπαιδευτικά προγράμματα εξειδίκευσης στο Manual Therapy.

Στο Κέντρο Φυσικοθεραπείας Manual Physiotherapy μπορούμε να βοηθήσουμε ουσιαστικά -είτε προληπτικά, είτε θεραπευτικά. Μοιραζόμαστε όλοι το ίδιο όραμα για την πλήρη αποκατάσταση των ασθενών μας και την επιστροφή τους σύντομα και με ασφάλεια στις δραστηριότητες που έκαναν πριν την εμφάνιση του προβλήματός τους.

Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε; Ενημερωθείτε!

Κάντε το πρώτο σας βήμα προς την ανάκτηση της σωματικής σας υγείας και λειτουργικότητας.

Καλέστε μας στα 210.77.84.822 (Ζωγράφου) και 216.00.35.521 (Γλυφάδα) για να σας ενημερωσουμε πώς μπορεί το Manual PhysioTherapy να σας βοηθήσει ή κλείστε ραντεβού συμπληρώνοντας τη φόρμα ραντεβού!