Βιογραφικό

Σακελλαρίου Κωνσταντίνος

Φυσικοθεραπευτής, ΡΤ-ΟΜΤ. MSc
Senior Clinical Instructor in Manual Therapy
Πιστοποιημένος εκπαιδευτής ενηλίκων ΑΜ: ΕΑ 24322
Άδ. Εργ.:  Κρατίδιο Σαξωνίας, Γερμανία

Εργάστηκα ως εργαστηριούχος Φυσικοθεραπευτής επί έξι χρόνια στην Αθήνα απο το 1991 μέχρι και το 1996. Το 1993 ξεκίνησα την εκπαίδευσή μου στο Manual Therapy στο σύστημα Kaltenborn-Evjenth. Το 1997 μετακόμισα από την Ελλάδα στη Γερμανία όπου εργάστηκα στην Klinik Bavaria η οποία είναι μια υπερσύγχρονη ιδιωτική κλινική αποκατάστασης, ενώ ταυτόχρονα συνέχιζα την εκπαίδευσή μου στο Manual Therapy παράλληλα στην Ελλάδα και τη Γερμανία. Το 1998 πέρασα με επιτυχία τις εξετάσεις για το δίπλωμα «ΟΜΤΡ-Orthopedic Manipulative Physiotherapist», διάρκειας 4 ωρών οι γραπτές και 2 ωρών οι προφορικές.

Έμεινα συνολικά στη Γερμανία 2 χρόνια, όπου είχα στην επίσημη προσωπική μου στατιστική της κλινικής 2.859 συνεδρίες Manual Therapy με ασθενείς της κλινικής.

Στα τέλη του 1998 επέστρεψα στην Ελλάδα και το 1999 άνοιξα το Φυσικοθεραπευτήριο το οποίο και διατηρώ ακόμη επί της οδού Αβύδου 15 στου Ζωγράφου.

Από το 1998 διδάσκω σε προγράμματα εξειδίκευσης στο Manual Therapy στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

To 2018 απόκτησα το μεταπτυχιακό μου από την Ιατρική σχολή του πανεπιστημίου Αθηνών στη μοριακή και εφαρμοσμένη φυσιολογία.

Επαγγελματική Εμπειρία

 • 1999 –έως σήμερα: Ιδιοκτήτης Φυσικοθεραπευτηρίου “Manualphysiotherapy” , Ζωγράφου Αποκατάσταση μυοσκελετικών και νευρολογικών παθήσεων.
 • 2012 έως σήμερα: Συνιδρυτής και διδάσκων στην εκπαιδευτική εταιρεία Hellenic OMT Diploma
 • 2016 έως σήμερα: Καθηγητής Manual Therapy στον εκπαιδευτικό οργανισμό Orthopedic Manual Therapy Romania.
 • 1997 και 1998: Κλινική αποκατάστασης Klinik Bavaria Γερμανίας Αποκατάσταση μυοσκελετικών, νευρολογικών,ογκολογικών και γηριατρικών παθήσεων. 2.859 συνεδρίες
 • 1991 – 1996: Ιδιοκτήτης Φυσικοθεραπευτηρίου, Γουδή Αποκατάσταση μυοσκελετικών και νευρολογικών παθήσεων.
 • 1990 – 1991: Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας Αποκατάσταση μυοσκελετικών και νευρολογικών παθήσεων.

Εκπαίδευση

 • 2018  Μεταπτυχιακό στην Ιατρική σχολή του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στην Εφαρμοσμένη και μοριακή Φυσιολογία
 • 1993 – 1998   European Academy for Orthopedic Manual Therapy Orthopedic Manual Therapy (OMT)  Diploma 
 • 1985 – 1988  A.TEI Αθήνας, Τμήμα Φυσικοθεραπείας

Σεμινάρια - Εξειδικεύσεις

 • 7-9 Μαρτίου 1997, καθηγητής KarelLewit με θέμα “ManualTherapy – ManualMedicine”,KlinikBavaria, Γερμανίας.
 • 21-23 Οκτωβρίου 1997, καθηγητής David Butler με θέμα “6-11 Απριλίου 1996, καθηγητής Karel Lewitμεθέμα  “Principles of Manual Medicine – post isometric relaxation techniques of the soft tissues in the Spine and the Pelvis”, ΧανιάΚρήτης.
 • 21 – 23 Οκτωβρίου 1997, καθηγητής David Butler, με θέμα “Mobilization of the Nervous System / level Ι  diagnosis & management of the physical dysfunction of the nervous system in a pain sciences and clinical reasoning framework”, Mainz, Γερμανίας.
 • 25-27 Οκτωβρίου 1997, καθηγητής Mariano Rocabado, με θέμα “Craniocervical – Craniomandibular and Facial Pain”, Mainz, Γερμανίας.
 • 19-20 Σεπτεμβρίου 1998, καθηγήτρια Barbara Hetherrington, με θέμα “Mulligan Concept Workshop – mobilization with movement –NAGS & SNAGS”, Klinik Bavaria, Γερμανίας.
 • 22-23 Νοεμβρίου 1999, καθηγητής Mark Jones, με θέμα “Shoulder Impigment and Instability, Mobilization and Manipulation”, Αθήνα.
 • 29-30 Νοεμβρίου 1999, καθηγητής Mark Jones, με θέμα «Mobilization of the Nervous System”, Αθήνα.
 • 5-7 Απριλίου 2000, καθηγητής David Butler, με θέμα “Mobilization of the Nervous System – level II, the sensitive Nervous System”, Mainz, Γερμανίας.
 • 17 – 21 Απριλίου 2001, καθηγητής Robert Pfund, με θέμα “Clinical Reasoning – Manipulation of The Lumbar Spine and the Sacroiliac Joint” Αθήνα.
 • 13-17 Νοεμβρίου 2002, καθηγητής Karel Lewit, με θέμα “The functional approach I – Examination and treatment of th Spine and Pelvis- chain reactions” Αθήνα.
 • 28 Μαρτίου έως 1ηΑπριλίου 2003, καθηγητής Karel Lewit με θέμα «The functional approach II – Examination and treatment of the soft tissues and the lower extremity – chain reactions” Αθήνα.
 • 4-6 Απριλίου 2003, καθηγητής Max Zusman, με θέμα «The problematic chronic pain patient”, Mainz,Γερμανίας.
 • 18 Απριλίου – 2 Μαίου 2004, καθηγητής Max Zusman με θέμα “ Pain Mechanisms – Management of the problem pain patient”, Αθήνα.
 • 2-4 Απριλίου 2005, καθηγητής Karel Lewit με θέμα “The Neuromuscular approach in examination and treatment of the upper and lower extremity”, Αθήνα.
 • 21-24 Μαίου 2005, καθηγητής Fritz Zahnd  με θέμα “ Medical Exercise Therapy”, Αθήνα.
 • 7-8 Ιουνίου 2005, καθηγητής Andry Vleeming με θέμα “ Movement stability and low back pain”,Ελσίνκι, Φινλανδία.
 • 23-24 Σεπτεμβρίου 2006, καθηγήτρια Barbara Hetherrington με θέμα “ Brian Mulligan’s concept, mobilization with movement”, Αθήνα.
 • 28 Οκτωβρίου 2006, καθηγητής Michael Shacklock με θέμα “Neurodynamics and neural integrity testing, the state of the science”, Λονδίνο, Αγγλία.
 • 8-13 Ιουνίου 2008, καθηγητής Marc Comerford, με θέμα “Sacroiliac Instability : Assessment and re-stabilization of self-locking dysfunction – a Clinical reasoning approach”, Ρότερνταμ, Ολλανδία.
 • 21-25 Ιουνίου 2008, καθηγητής Αντώνιος Γαλανός με θέμα “Clinicalresearchcourse”, Αθήνα.
 • 26-27 Οκτωβρίου 2011, καθηγητής Κωνσταντίνος Κόντος με θέμα “ClinicalPilates”, Αθήνα.
 • Understanding the Brain. University of Chicago. Βαθμός 83%, Διάρκεια 10 εβδομάδες Ολοκληρώθηκε στις 10-8-2014 (Coursera)
 • Preventing Chronic Pain. University of Minnesota. Βαθμός 100%. Διάρκεια 9 εβδομάδες. Ολοκληρώθηκε στις 14-8-2014. (Coursera)
 • Understanding research. University of California San Francisco. Βαθμός 87,1% Διάρκεια 6 εβδομάδες .Ολοκληρώθηκε στις  10-10-2014 . (Coursera)
 • “Viral marketing and how to craft contagious content”, University of Pennsylvania, October 24, 2018
 • “Muscle injuries – focusing on hamstrings – BJSM Approved ”.Instructor Rod Instructor Rod Whiteley, B . App. Sc , Hellenic OMT Diploma, Athens 9.10 November 2018
 • “The Overhead Shoulder compared to the “normal” shoulder – evidence-based assessment and treatment of the painful shoulder BJSM Approved “. Instructor Rod Whiteley, B . App. Sc , Hellenic OMT Diploma, Athens 5,6 April 2019

Βοηθός Καθηγητή Σεμιναρίου

 • 22-27 Μαρτίου 1997, καθηγήτρια Heidi Sinz με θέμα “Advanced mobilization and examination and techniques of the spine”.
 • 21-26 Μαίου 1998, καθηγητής Christian Gloeck με θέμα “Advanced examination and treatment techniques   of the extremities”.
 • 26-29 Οκτωβρίου 2001, καθηγητής Frans Van Den Berg με θέμα “Manipulation techniques for the Cervical and Thoracic spine”, Αθήνα.
 • 2-4 Ιουνίου 2001, καθηγητής David Butler με θέμα “ Mobilization of the Nervous system, level – I ”,Αθήνα.
 • 23-28 Οκτωβρίου 2002, καθηγητής Frans Van Den Berg, με θέμα “Palpation examination and treatment of the Cervical and Thoracic spine”, Αθήνα.
 • 13-17 Νοεμβρίου 2002, καθηγητής Karel Lewit με θέμα “The functional approach: examination and treatment of the spine and pelvis-chain reactions”, Αθήνα.
 • 22-24 Ιουνίου 2007, καθηγητής Frans Van Den Berg με θέμα “Basic Neurophysiology, Pain physiology, Connective tissue Physiology” Αθήνα.
 • 18-22 Σεπτεμβρίου 2010, καθηγητής Max Zusman με θέμα “Physiologyof  Pain”, Αθήνα.
 • 17-19 Δεκεμβρίου 2010, καθηγητής Frans Van Den Berg με θέμα “Advanced Connective tissue Physiology”, Αθήνα

Εκπρόσωπος Ελλάδας σε Διεθνή Συνέδρια

 • 9-11 June 2005, 9th Nordic Congress for “Orthopedic Manual Therapy and Medicine”, Helsinki, Finland. Representing the “Hellenic Manipulative Physiothapists’ Association”.
 • 28th October, 2006, Conference of the “ Manipulation Association of Chartered Physiotherapists” , London ,England. Representing the “Hellenic Manipulative Physiothapists’ Association”.
 • 9-13 June 2008, 9th Congress of the “ International Federation of Orthopedic Manipulative Therapists -IFOMPT”, Rotterdam, Holland. Representing OMT- Greece ( Hellenic Physiotherapists’ Association).
 • 29-31 May 2009, 10th Nordic Congress of  “Orthopedic Manipulative Therapy and Medicine”, Gothenburg, Sweden.
  Representing OMT- Greece ( Hellenic Physiotherapists’ Association).

Ομιλίες σε συνέδρια - Λοιπές Δραστηριότητες

 • 12 έως 14 Νοεμβρίου 1993 : Ομιλητής στο συνέδριο του Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών με θέμα «Σύνδρομα καταπόνησης Ι».
 • 20 έως 21 Μαίου 1993 : Ομιλητής στο συνέδριο του Πανελληνίου συλλόγου Φυσικοθεραπευτών «Σύνδρομα καταπόνησης II».
 • 13-7-1998 έως 29-8-1998 Κλινικός επιτηρητής στην KlinikBavaria Δρέσδης – Γερμανίας σε ομάδα σπουδαστών από Η.Π.Α. και Ελλάδα.
 • 21 Μαΐου 2000 : Ομιλητής στην ημερίδα του Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών με θέμα : «Ενεργητική σταθεροποίηση υπερκινητικού σπονδυλικού επιπέδου στην οσφυϊκή μοίρα της σπονδυλικής στήλης»
 • 2 Δεκεμβρίου 2000 : Ομιλητής στην ημερίδα της Επιστημονικής Εταιρείας Φυσικοθεραπείας με θέμα : «Βασικές αρχές του ManualTherapy στην αξιολόγηση των δυσλειτουργιών της σπονδυλικής στήλης».
 • 6 και 7 Μαΐου 2000 : Επιτηρητής και μέλος της εξεταστικής επιτροπής στις εξετάσεις 6 σπουδαστών για το μέσο επίπεδο (Midterm) του εκπαιδευτικού προγράμματος που έχει κατατεθεί στην «Παγκόσμια Ομοσπονδία ManualTherapy» (International Federation Of Manual Τherapy – IFOMT).
 • 8-10 Νοεμβρίου 2002 : Ομιλητής σε εργαστηριακό μάθημα (workshop) στο συνέδριο του Πανελληνίου συλλόγου Φυσικοθεραπευτών με θέμα : «Ενεργητική σταθεροποίηση της Οσφυϊκής μοίρας της σπονδυλικής στήλης».
 • 14-16 Ιανουαρίου 2011 : υπεύθυνος κλινικής επιτήρησης τελειοφοίτων εκπαιδευτικού προγράμματος του OMT-Greece.
 • 18-20 Μαρτίου 2011 : υπεύθυνος κλινικής επιτήρησης τελειοφοίτων εκπαιδευτικού προγράμματος του OMT-Greece.
 • 30-31 Απριλίου 2011:  μέλος της εξεταστικής επιτροπής για εξετάσεις ΟΜΤ Diploma, Χανιά Κρήτης.
 • 6-8 Μαίου 2011 : υπεύθυνος κλινικής επιτήρησης τελειοφοίτων εκπαιδευτικού προγράμματος του OMT-Greece.
 • Ημερίδα National OMT Diploma. Αθήνα 17 Δεκεμβρίου 2011. Νοσοκομείο «Ο Ευαγγελισμός». Θέμα : «Εισαγωγή στο Manual Therapy».
 • 1η Πολυθεματική ημερίδα του Hellenic OMT Diploma. Νοσοκομείο «Ο Ευαγγελισμός». Αθήνα 13 Οκτωβρίου 2012.  Θέμα : «Παρουσίαση του κλινικούυ μόντέλου εξέτασης και θεραπείας Pain-Resistance Evaluation Model».
 • 3η επιστημονική ημερίδα με διεθνή συμμετοχή του Hellenic OMT Diploma. Αθήνα 12 Απριλίου 2013. Θέμα : « Ένα ταξίδι στο μυστήριο του πόνου»
 • 23ο Πανελλήνιο επιστημονικό συνέδριο Φυσικοθεραπείας. Αθήνα 23-11-2013
  Θέμα:  «Manipulation- Επιστημονική τεκμηρίωση, ή προσωπική άποψη;».
 • 24ο  Πανελλήνιο επιστημονικό συνέδριο Φυσικοθεραπείας. Αθήνα 9-12-2014
  Θέμα:  «Εξελίξεις στην ορολογία του πόνου».
 • 1η Διεπιστημονική ημερίδα «Διαχωρίζοντας την επιστημονική πληροφόρηση από  την παραπληροφόρηση» . Αθήνα 14 Μαρτίου 2015. Θέμα : «Ένα ταξίδι στο μυστήριο του πόνου»
 • 17 Αυγούστου 2016. Ρουμανία – Κραϊόβα, εισαγωγικό σεμινάριο στο Manual Therapy με θέμα : «: «Τι είναι το Manual Therapy, παρουσίαση του κλινικού μοντέλου Pain Resistance Evaluation Model».
 • 18 Αυγούστου 2016, Ρουμανία – Βουκουρέστι, εισαγωγικό σεμινάριο στο Manual Therapy με θέμα : «: «Τι είναι το Manual Therapy, παρουσίαση του κλινικού μοντέλου Pain Resistance Evaluation Model».
 • 19 Αυγούστου 2016, Ρουμανία – Μπρασόβ, εισαγωγικό σεμινάριο στο Manual Therapy με θέμα : «: «Τι είναι το Manual Therapy, παρουσίαση του κλινικού μοντέλου Pain Resistance Evaluation Model».
 • 20 Αυγούστου 2016, Ρουμανία-  Μπακάου, σχολή Φυσικοθεραπείας στο πανεπιστήμιο , εισαγωγικό σεμινάριο στο Manual Therapy με θέμα : «: «Τι είναι το Manual Therapy, παρουσίαση του κλινικού μοντέλου Pain Resistance Evaluation Model».
 • 11ο Διεθνές συνέδριο Ρουμανικού συλλόγου Φυσικοθεραπευτών, Βουξουρέστι 7-8 Οκτωβρίου 2016. Ομιλία με θέμα : «Τι είναι το Manual Therapy, παρουσίαση του κλινικού μοντέλου Pain Resistance Evaluation Model».
 • Νότιος Κορέα, Σεούλ. 3 – 7 Μαίου 2017. Θέμα παρουσίασης : «Principles of functional approach –bridging the gap between concepts».
 • Πανεπιστήμιο Βουκουρεστίου σχολή φυσικοθεραπείας. Ημερίδα «Εισαγωγή στο Manual Therapy, παρουσίαση του κλινικού μοντέλου PREM» στους φοιτητές της σχολής . Βουκουρέστι 26-10-2017

Δημοσιεύσεις

 • «Η βελτιστοποίηση της Φυσικοθεραπευτικής προσέγγισης με τη χρήση «Physiotherapeutischer Behandlung durch die Anwendung von Hypnose : eine Einfallstudie). Περιοδικό : Verhaltenstherapie und Verhaltensmedizin,1998 JG. (1) 25-136
 • «Η συνεργασία Φυσικοθεραπείας και Ψυχολογίας σε ασθενείς με πόνο, παρουσίαση κλινικού περιστατικού» (Die Zussammenarbeit von Physiotherape und Psychologie bei Schmerzpatienten – Eine Fallstudie), Περιοδικό Krankengymnastik,2000,(1), 80-84.
 • Postural education. A study investigating the intra- and inter-examiner reliability of positioning subjects into neutral and lordotic sitting posture. Korakakis,V. Sideris,Y. Sotiralis , S. Karanasios,K. Sakellariou, A. Sideris, G. Giakas. Advanced assessment/practice and managing complex patients. Musculoskeletal Science and Practice. September 2016 .Volume 25, Page e79, PO2-LB-042. DOI: https://doi.org/10.1016/j.math.2016.05.129
 • Intra and inter-examiner reliability study of positioning and postural education into neutral and lordotic sitting posture.ArticleinJournal of Science and Medicine in Sport20(1):e36January 2017.V. Korakakis , V Sideris, S. Karanasios, K Sakellariou, A . Sideris, G. Giakas
 • Evaluation of the within- and between-day intra-tester and inter-tester reliability of positioning subjects into neutral and lordotic sitting postures. Europeam journal of Physiotherapy. October 2018. Vasileios Korakakis,Kieran O’Sullivan,Yiannis Sotiralis,Stefanos Karanasios,Vasilis Sideris,Alexandros Sideris,Konstantinos Sakellariou&Giannis Giakas

Ξένες Γλώσσες

 • Αγγλικά (Lower Oxford, Lower Cambridge, Proficiency Oxford)
 • Γερμανικά (ικανοποιητικό επίπεδο)